Tuesday, Aug. 22, 2017

Борисов с важно решение за военния имот в „Младост“

Публикувано на

21.12.2016

Премиерът Борисов отмени решението си от 4 ноември т. г., с което беше дадено съгласие за извършване на продажба на имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на Министерството на отбраната. Теренът от 11,5 дка в район „Младост” в София ще бъде предоставен по съответния ред на Столична община за реализиране на озеленяване, обекти за спорт, развлечения и социално-културни дейности. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Прието беше и решение за намаляване на капитала на „Национална спортна база” ЕАД чрез обезсилване на акции на стойност, съответстваща на стойността на правото на собственост върху имот от 7,5 дка в столичния район „Красно село”. Теренът е в района на конната база в местността „Славия” и ще бъде прехвърлен безвъзмездно на Столична община за изграждане на ново метродепо за престой, ремонт и обслужване на влаковете. Депото е включено като самостоятелен подобект при строителството на третата метролиния в София.

За срок от 10 години в полза на Народно читалище „Елин Пелин – 1977“ във Варна беше учредено безвъзмездно право на ползване върху част от сградата на ул. „Елин Пелин” №57а в града. По този начин културната инструкция ще може да продължи осъществяването на общественополезна и образователна работа, като развива дейността на своите школи, клубове, формации и библиотека.

На община Черноочене беше прехвърлено правото на собственост върху седем поземлени имота с обща площ 4,2 дка, намиращи се на нейна територия. Решението позволява да бъде реализирано изграждането на местен общински път от Комунига през Женда, язовир „Боровица”, Безводно до разрушения участък при км 19 880.

Община Варна получава собствеността върху имота, ползван от закритата професионална гимназия то текстил и моден дизайн. Вижданията на местната власт са да го превърне в младежки център за творчество и иновации и така да подпомогне действията си във връзка с определянето на града за Европейска младежка столица през 2017 г.

Кабинетът внесе корекция в решенията си, с които на община Велинград и на община Ловеч са предоставени имоти – публична държавна собственост, за реализиране на проекти по процедурата за подкрепа за професионалните училища по Оперативна програма „Региони в растеж“. За да бъдат изпълнени изискванията на оперативната програма, в решенията се допълва, че имотите се предоставят за период не по-малък от 5 години след приключването на дейността на проектите.

В полза на община Плевен беше учредено право на прокарване върху поземлени имоти за изграждане на ВиК мрежа на с. Ясен. Проектът е част от интегрирания воден цикъл Плевен – Долна Митрополия.


Сподели публикацията

About Author

bg365